1. Účastnit se této soutěže na území ČR a SR může každý občan starší 18 let, který zašle textovou zprávu prostřednictvím SMS. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby pořadateli blízké.
  2. Počet poslaných SMS zpráv zaslaných do soutěže není nijak omezen. Cena SMS zprávy je 99,-Kč (včetně DPH) za každou zaslanou SMS. SMS zprávy nelze posílat z internetových SMS bran, pouze z mobilních telefonů. SMS zaslané jakýmkoliv jiným způsobem , nebudou zařazeny do soutěže.
  3. Výhercem ceny je vždy každý 799-tý v pořadí zaslaných SMS zpráv (jak je uvedeno na webových stránkách pořadatele), kterou pořadatel obdržel vždy v aktuálním hracím kole. Pořadí SMS zpráv přijatých pořadatelem je jednoznačně určeno na základě data a času příchodu SMS zprávy do systému pořadatele.
  4. Výherci budou pořadatelem kontaktováni telefonicky či prostřednictvím SMS zpráv z mobilního telefonního čísla a to na telefonní číslo z kterého, byla výherní SMS zpráva odeslána. Ke kontaktu dojde nejpozději do 7 dní od zjištění výherce. Pokud se pořadateli nepodaří spojit se s výhercem do 14 dní, od zjištění výherce, ztrácí výherce nárok na výhru a ta propadá ve prospěch provozovatele.
  5. Výhra bude výherci zaslána přepravní službou, nebo po domluvě si ji výherce může osobně vyzvednout v Praze. Náklady spojené s odesláním výhry (poštovné a balné) hradí výherce. Výhra bude výherci odeslána/předána nejpozději do 30-ti dnů od zjištění výherce.
  6. Zasláním SMS se odesílatel přihlašuje do soutěže a vyjadřuje svůj souhlas s těmito všeobecnými podmínkami soutěže.
  7. Pořadatel není odpovědný za funkčnost sítí mobilních operátorů nebo přepravních služeb ani jiných osob a neručí za ztrátu, poškození nebo nedoručení výher při doručování přepravní službou. Pořadatel neodpovídá za vlastnictví užitých mobilních telefonů. Výherci mohou své příp. nároky z odpovědnosti za vady cen uplatňovat pouze přímo u osob uvedených v záručních podmínkách a pořadatel za vady výher nenese žádnou odpovědnost.
  8. Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, které vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí těchto osobních údajů je dobrovolné, a že má na přístup k nim právo pořadatel soutěže.
  9. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky soutěže s podmínkou včasného uveřejnění takové změny na své internetové stránce, tak aby nebyly ohroženy zájmy již přihlášených účastníku.
  10. Provozovatel ručí za to, že vyhraná cena bude odpovídat ceně, která je zobrazena na stránkách (ipad-za-sms.cz), která bude výherci v případě výhry vždy předána. Pouze v případě nedostupnosti výhry, má provozovatel právo nahradit ji obdobnou nebo lepší výhrou po dohodě s výhercem.

Copyright vyhraj-iPhone6.cz 2015